Internetleverantörer

Idag utnyttjar användare olika internettjänster för att hålla sig sammankopplade med resten av världen. Tack vare detta har webben utvecklats till ett gigantiskt redskap för att sprida idéer samtidigt som det ger tillräckliga resurser för att människor som är åtskilda av stora avstånd kan träffas, jobba och leka. Det är dock ingen hemlighet att Internet också är ett idealiskt sätt att dela information på.

Problem uppstår dock då innehållet som är avsett för delning bryter mot copyright och egendomsrättslagar. Det är vid sådana tillfällen som Internetleverantörerna blir delaktiga i frågan: först genom att försöka minimera skadan för personer och lagen och samtidigt som de försöker minimera restriktionerna för kunderna som betalar för deras tjänst.

Således beslutar ofta företag som tillhandahåller uppkopplingstjänster att blockera vissa applikationer och protokoll. Det finns olika webbsidor som använder HTTP-protokoll medan eMule Plus och många andra P2P-klienter använder domänen “eD2K”. Av denna anledning kan en Internetleverantör besluta att inte inkludera eD2K-protokoll i sin tjänst för att motverka utvecklingen av piratverksamhet.

eD2K-protokollet är dock oberoende och kan inte helt blockeras av en Internetleverantör eftersom den inte styrs av en centraliserad server. På det sättet är det "peers" (jämlikar) som kontaktar varandra.

eMule Plus hjälper personer som vill hålla kontakten genom att stoppa Internetleverantörerna från att upptäcka användandet av eD2K-protokoll på den lokala datorn. Detta innebär att du kan surfa på nätet med total frihet och ladda ner allt du vill.

Nedladdning Emuleplus