Källor

Filerna som ladas ner via eMule Plus har inte hamnat där de är med "magi", de är resurser som andra Internetanvändare delar med dig. Det som händer är att antingen använder de också eMule Plus eller en annan applikation som använder samma protokoll. Därför kan datorerna sammankopplas mellan dessa två kanalsökningarna och tillgodose de gemensamma förfrågningarna.

På Internetspråk är en "källa" en dator från vilken hämtning av information utförs. Då det gäller eMule Plus är din dator och andra användares datorer, samtidigt, ursprunget och destinationen för filer. Det finns dock vissa användare som missbrukar andras arbete och drar fördel av de största nätverken för att utföra sina missgärningar eller helt enkelt utnyttja möjligheterna som finna på Internet.

Av alla dessa anledningar tänkte eMule Plus på användarna och har givit dem möjligheten att hantera sina källor på det sätt som passar dem bäst. Således kommer programmet, då du laddar ner information, automatiskt att kontrollera dina källors integritet. Detta innebär att mjukvaran kommer att bekräfta att datapaketen är kompletta och att de matchar säkerhetsloggarna. Detta låter eMule Plus begränsa spridningen av många typer av skadliga koder så att din dator inte längre blir offer för virus och spionprogram.

När du använder eMule Plus laddar du inte bara ner filer: du har också garantin att din dator är i goda händer.

Nedladdning Emuleplus